Kahtlused Liposomaalse C-vitamiini kohta

C-vitamiin mida on pantud ultramikroskoopilistesse “rasvapallidesse” on kasvaval määral kasutusel välismaal ja peetakse eriti kasulikuks ja kaa eestlased on näitanud huvi selle vastu. Aga see on väga kallis ja mul on kahtlused kas see on väärt oma hinda. Hoiatan ka kodus tootmise eest ultraheli abil.

TÄHELEPANU: Selle artikkli  kahtlused võivad ka kehtida mitmete teiste liposomaalsete toodete kohta mis nüüd on levimas nii ravimite kui kehahoolduse toodete valdkondades.

liposomeSellle nimetus on liposomaalne C-vitamiin (liposomal Vitamin-C, allpool nimetan seda“LipoC”) ja peamine tootja, Livonlabs, nimetab seda “Lypo-Spheric Vitamin C”.

Livonlabs mainib, et LipoC imendub oluliselt paremini kui tavaline C-vitamiin aga see pole teaduslikult kindlaks määratud ja võib olla küsitav.

Tootja väidab, et tavaline C-vitamiin imendub väheselt, kas või ainult 16 protsenti 12 grammi doosist (vaadake „Vitamin C [non-liposomal] bioavailability decreases with dose size“). See ei anna õiget pilti asjast.

Sõltumatu uuring näitab nimelt, et imendumine on sõltuv keha C-vitamiini küllastusest. Kui on C-vitamiini puudus, imendub umbes 98% tavalisest askorbiinhappest, ja seda rohkem keha on küllastatud sellest vitamiinis, seda madalam on absorbtsioon, aga mitte vähem kui umbes 30 protsenti sõltumatu uuringute alusel (Viide Levine et al 1996). Teiste sõnadega, tavalise askorbiinhappe imenudmine on suurepärane, ja pole vajalik ega võimalik seda parandanda.

Tootja Livonlabs viidab ühele uuringule mis leidis, et verekontsentratioon tõusis kahekordselt kõrgemale tasemele peale LipoC võtmist kui peale sama askorbiinhappe doosi sisendamist (Hickey 2008). Endise farmakoloogina tean, et on olemas mitu veaallikad sellistes uurimistes. Üks põhjus mispärast vere kontsentratsioon oli kõrgem LipoC puhul võiks näiteks olla, et LipoC imendub kudedesse aeglasemalt kui tavaline askorbiinhappe (ka kui tootja arvab, et teoreetiliselt peaks olema teistpidi, sellepärast et lipiidid võivad lihtsustada imendumist rakkudesse).

vitaminc

C-vitamiin

Üks võimalus mispärast imendumine võiks olla aeglasem on, et liposoom on sajanded korda suurem kui üksik C-vitamiini moleküül (vaadake pilti paremal). Ei tähenda et, teoreetiliselt, rasv „sujub“ kergesti limanaha ja rakkude seljade läbi. C-vitamiinil on oma “kiirtee” sellel kujul, et toimub aktiivne transport sama “kanaali” abil mis transporteerib glukoosi rakkudesse.

lecithin

Letsitiin. Klikkige pilti suurendamiseks

Uuringud puhta letsitiini kohta näitavad, et sooltes imendub ainult umbes 40 protsenti letistiinist, see tähendab, palju vähem kui tavaline askorbiinhappe puuduse puhul. Oleks imelik kui sama letsitiin C-vitamiini liposoomi kujul imenduks paremini.

Sõltumatu hindajad leiavad, et puudub uuringut piisaval määral, selleks et saada kindlaks määrata kas LipoC imendub paremini, vaadake näiteks Linus Pauling Institute, lk viimane lõik .

Sama kehtib imendumise kohta rakkudesse. Livonlab viidab ühele uuringule, ja sellest ei piisa tõestamiseks.

Mõned arstid, kes seda on proovinud, näiteks C-vitamiini ekspert, dr Levy, keda tsiteeritakse Livonlabi koduleheküljel, arvavad küll, et liposomaalne C-vitmiin imendub parem aga see pole muud kui kliiniline mulje.

Ainus suhteliselt kindel LipoC eelis paistab olla, et see ei ärrita kõhtu. See on ainult probleem nende juures kellel on gastriit. Aga seda saab, gastriidi puhul, palju odvamini lahendada bikarbonaadi võtmisega, pool grammi ühe grammi C-vitamiini kohta.

Soolestikus ei tekki LipoC-ga ärritus, aga sama lugu on askorbiinhappega nii kaua kui kehas on selle puudus.  Kui keha on küllastatud siis askorbiinhappe enam ei imendu ja siis tekkib ärritav (aga mitte kahjulik) kogus soolestikkus. See on kasulik signaal mis annab teada kuna oled saanud küllalt C-vitamiini. See signal ei tööta liposomaalse C-vitamiini puhul ja sellepärast saad võtta palju rohke kui vajalik, millest pole kasu.

HOIATUS

Internetis õpetatakse kuidas toota liposomaalset C-vitamiini ültraheli abil. See võib olla kahjulik.

Letsitiin, mida kasutatakse liposoomide loomiseks, on tavaliselt soja letsitiin. Letsitiin sisaldab üle 60% küllastamata rasvhapped (kaasarvatud omega 6). Letsitiinis nemad ei muutu räästunuks kuna letsitiini keemiline struktuur on selline, et kaitseb rasvhapped (sellepärast säilib letsitiin hästi aga omega rasvhapped mitte).

Ültraheli raputab letsitiini laiali ja sellega rasvhapped ei ole enam kaitstud ja reageerivad õhu hapnikuga, ja siis tekkivad keemiliselt aggressivsed reaktiivsed happniku liigid (reactive oxygen species) mida popularteaduses nimetatakse vabad radikaalid (Hauser (1971)).

Sellel on kaks tagajärjed,

  • et C-vitamiin liposoomides väheneb võibolla suurel määral, kuna hävitab ultraheli tõttu tekkinud vabad radikaalid ja muutub sellega eba-aktiivseks.
  • kui C-vitamiin ei piisa täielikuks vabade raadikaalide hävitamiseks, siis sisaldavad liposoomid kahjulikud vabad radikaalid.

Hoiatan ültraheli kasutamise eest liposoomide tootmiseks kodus. (Livonlabs kasutab teist meetodi.)

Liposomaalsed ravimid – hoiatus kui sisaldavad letsitiini

Ültraheli kasutatakse mitmete liposomaalsete ravimite tootmiseks, vaadake Ultrasonic Liposome Preparation for Pharmaceuticals and Cosmetics. Kui siis on kasutatud Letsitiin, kehtib sama hoiatus kui ülal nende kohta. Oma pärimistes olen leidnud, et letsitiin paistab olla tavaline komponent sellistes ravimites.

Kuna liposomaalsed ravimi kandjad teatavasti pole loomulikud, on mul põhimõttelised kahtlused selle meetodi vastu. Nende kunstikute mikrostruktuuride otstarbe on viia ravimit rakkude sisse. Sel määral kui on ultraheliga toodetud letsitiini liposoom, siis tekkib vabade radikaalide kahjustumisoht. Kui on letsitiini asemel kasutatud mingi kunstlik molekül liposoomide loomiseks, tekkib kahtlus kas selle sisendamine rakkudesse on ohutu. Seda pole teatavasti korralikult välistatut.


Kokkuvõtte

Pole olemas kindlad teaduslikud tõendid, mis kinnitavad et liposomaalne C-vitamiin tõesti imendub paremini kui tavaline C-vitamiin. C-vitamiin imendub ligikaudu sajaprotsentiliselt ilma liposoomide “abita” siis kui teda on vaja.

Pole tänases teadmise seisus põhjus arvata, et LipoC on väärt oma kõrget hinda. Võib küll olla kasulik siis kui soovitakse võtta suured doosid ja magu ei kannata tavalist askorbiinhappet. Aga seda probleemi saab odavalt lahendada bikarbonaadi (sooda) lisamisega.

Lõppuks esitan hoiatust ültraheli kasutamise eest liposomaalse C-vitamiini toomiseks.

Soovitan ka eemale hoida liposomaalsetest ravimitest sel määral kui sisaldavad letsitiini ja on toodetud ultraheli abil. Kuna loomulikult on raske teada kuidas on toodetud on soovitav põhireegel vältida liposomaalsete ravimite kasutamist kuna asi on selgunud.


VIITED

Hauser, HO. (1971) The effect of ultrasonic irradiation on the chemical structure of egg lecithin; Biochemical and Biophysical Research Communications 45:1049–1055, 1971

Hickey S., Roberts H, Miller N, (2008), “Pharmacokinetics of oral vitamin C” Journal of Nutritional & Environmental Medicine July 31.

Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, Park JB, Lazarev A, Graumlich JF, King J, Cantilena LR (April 1996). “Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a recommended dietary allowance”

Advertisements

USA raviamet surus maha efektiivset vähja ravimit

[Palun andestage mu natuke vigase väliseestlaskeele eest]

See võib paista olevat uskumatu lugu, aga asi on tõhusalt ja põhjalikult dokumenteeritud hiljuti avaldatud dokumentaar-filmis “Burzynski” (burzynskimovie.com).

Dr Burzynsky

USA arst ja teadur Teksasis, Dr Burzynsky avastas 1970-ndatel aastatel, et vähja haigetel puudub teatud peptiid (lühike valkaine molekül) aga vähjvabadel inimestel on see olemas külluses. Selle avastuse alusel lõi tema ravi mis aktiveerib geenid mis loovad vähjavastaseid aineid  ja surub maha vähja põhjustavaid aineid (oncogeenid). Selleks eesmärgiks kasutatud ained nimetab ta “antineoplastoonid”

“Meie keha sisaldavad kahte liiki geeni, mis võimaldavad vähjal areneda: onkogeenid ja kasvajasummuti geenid. Kui kellegil on vähk on neil suurem onkogeenide kogus sisse lülitatud, ja suurem arv kasvajasummuti geenid välja lülitatud.

Eesmärgiks on anda sõnumit kehale et ta lülitaks siisse kasvaja summutisgeenid, ja lülitaks välja nii palju onkogeene kui võimalik. [Seda sõnumit annavad anineoplastoonid. /JS]

Antineoplastoonide hüpoteetiline mehanism (teaduslik tekst), kokkuvõetud pildil allpool:

See ravi koosneb teatud peptiidide ja amiinohappete segust ja on täitsa ohutu.

Mitmekordselt efektiivsem kui tavaline vähjavastane teraapia

Burzynsky teraapia on mitmekordselt efektiivsem kui tavaline vähja teraapia, isegi raskete vähjade puhul. Olles teadur on tema dokumenteerinud selle toimed põhjalikult ja on neid avaldanud juhtivates teadusajakirjades (mis ainult võtavad vastu kõrkvaliteetseid uuringu aruandeid).

Dr Burzynsky leidis, et need haiged, keda polnud ravitud tavalise vähja teraapiaga (mis on väga mürgine ja nõrgestav) said vähjast lahti oluliselt suuremal määral kui need kes eelnevalt olid saanud tavalist ravi.

Ohustas USA ravimitootjate hiigelkasumid

See häiris ilmselt USA ravimitootjaid. See on arusaadav, kuna vähja teraapia, kaasarvatud ülikallid rohud ja ääretult kalid kiiritamismasinad toodavat nendele sajandid miljardid USA dollarid igal aastal. Siiski on nende teraapiate tervendav toime väga nõrk. Ainus vajalik kriteerium selleks et vähja roht saaks heaks kiidetud on, et ta vähendab tuumori suurust kolme kuu jooksul – ära ravamisest pole juttu. See tähendab et suur nende väga mürgiste ravimite enamus ei pästa elu. Üks suur ravitulemuste uuring, tehtud maineka Harvardi ülikooli poolt, leidis, et 5 aasta jooksul surevad keskmiselt 98% haigestest kes on saanud tavalist (tsütotoksilist) vähja teraapiat (Clin Oncol (R Coll Radiol). 2004 Dec;16(8):549-60.). Burzynski patsientite seas elasid 25% või enam 5 aastat peale teraapiat. Erinevalt tsükotoksilisest teraapiat mis võib tuua kaasa alalised ja tõsised kahjustused, mis alandavad elukvaliteedi oluslisel määral, on lisaks see teraapia täitsa vaba halvadest kõrvalmõjudest.

See leiutis ohustaks tõsiselt ravimitootjate hiigelsuured kasumid. Lisaks sellele ilma tavaliste vähjarohtude raskete ja vigastavate kõrvalmõjudeta.

USA raviamet alustas mitmeaastalist tagakiusamist

USA raviamet (FDA) koostös tema kohapealse esindusega Teksasis, on süstemaatiliselt katsunud leida võimalust mõista Bruzinskit kohtu. See ebaõnnestus korduvalt, aga nemad ei jätnud järele, vaid proovisid uued võtted. Isegi mõisteti Bruzinskit kohtusse ka kui tema polnud rikkunud ühtegit seadust. Katsuti varastada tema leiutist aga kuna tehti olulised vead, see ei töötanud.

USA raviamet korraldas ulatuslikku 2-aastalise Burzynsky antineoplostooni ravimise testimise, samal korral kui mõisteti teda kohtusse pettuse eest – absurdne asi – nagu taheti teda jõuda trahvida enne kui uuring sai näidata et polnud küsimus pettusest. Loomulikult see ei õnnestunud ja see uuring kinnitas et ravi on efektiivne. Sellega jättis lõpuks FDA tagakiusamist järele.

See lugu on nii uskumatu absurdne, et filmi direktor Eric Merola otsustas teha põhjaliku hästi tõestatud dokumentaari (dokumentidega, intervjuudega, jne) selleks et näidata et asi tegelikult on toimunud. Soovitan teid seda vaadata, või lugeda häid kokkuvõtteid, viidetud allpool:

Allikad:

Kokkuvõtte: 1 (lühike):  burzynskimovie.com, pealkirja all “The Film”.

Kokkuvõtte: 2 (pikk, täiuslik, soovitan kui te filmi ei telli):  http://www.scienceguardian.com/blog/burzynski-alternative-medicine-pioneer-conquers-tumors-fda.htm

Film DVD: (1) Amazon.co.UK, maksab 11 GBP (brtish pounds).

Burzynski kliinik USAshttp://www.burzynskiclinic.com/

Kommentaar

See lugu lisab mitmetele teistele lugudele mis tõestavad, et USA raviamet “FDA” on kõvasti korrumpeeritud. On korduvalt, nagu eriti selles loos, tegelnud ravimitootjate huvide kaitsmiseks ja mitte rahva tervise soodustamiseks.

There is no lobby in Washington as large, as powerful or as well-financed as the pharmaceutical lobby.

Thanks to Washington’s well-oiled revolving door between government and business, the industry is able to claim friends in especially high places.

…more than half the drug industry’s 625 registered lobbyists are either former members of Congress or former Congressional staff members and government employees, according to a report from Public Citizen.

The New York Times November 4, 2001

Kahjuks see ei ole esimine kord kui surutakse maha väärtuslikut vähja ravimit. Üks USA suurim ravimitootja tegi ulatuslikut uuringut teatud ravimtaime kohta millel on võimas toime teatud vähjade vastu. Nendel ei õnnestunud sellest teha patenteerivat rohtu ja salastasid sellepärast oma avastust. Viis aastat hiljem avaldas üks uurijatest seda kuna tema südametunnistus ei lubanud temal eemale hoida seda teavet inimkonna eest . See ravim on Graviola. Uuring on leidnud et see on efektiivsem rinna, eesnärme, pankrease jämesoole ja kopsu vähja vastu kui ükski tavaline roht – ilma tavaliste rohtude  kahjulikute kõrvalmõjudeta.

Tavaline vähja ravimine kasutab raskesti mürgitavaid ja väga ebaefektiivsed rohud. See on dollarite miljardite kasumiga äritegevus mida arstirohu firmad suruvad peale, kasutades oma suurt võimu. Arstid on sunnitud kaasa lööma:

“Practicing physicians are intimidated into using regimes which they know do not work. One of the most glaring examples is chemotherapy, which does not work for the majority of cancers. Despite the fact that most physicians agree that chemotherapy is largely ineffective, they are coerced into using it by special interest groups which have vested interest in the profits of the drug industry.”

Dr. Alan Levin, Professor of Immunology, University of California Medical School

On küll olemas mõned üksikud vähja liigid, mille puhul need ravimid on suhteliselt efektiivsed, aga need on haruldased: Akuutne Iymfotsüütide leukemia, Hodgkin’si haigus, and teatud testikli vähk (non-seminatous), choriocarcinoma, Wilm’si tumor, ja retinoblastoma. Need moodustavad kokku 2-4% kõikidest vähja juhtumistest.

Suures vähjahaiguste enamuses pole olemas kogemusi ega teaduslikke tõendeid et tavaline ravi teeb muud kui halvendab haige elukvaliteedi olulisel määral, sageli vigastades keha tõsisel määral.

Nõuanded

Kui Teil on vähk on mu nõuanne, et enne kui aktsepteerite ravi, paluge arsti esitada teaduslikuid tõendeid et Teie vähja puhul on olemas efektiivset rohtu mis tõesti pikkendab elu iga või ravib ära vähja.  Võtke ka arvcsse, et küsitlus vähja arstide seas leidis et enamus nendest ütlesid et nemad ise ei kasutaksid tavalised tsütotoksilised rohud kui põdesiksid vähja. – Võibolla küsida arsti kas tema seda rohtu kasutaks ise sama vähja puhul kui Teil on.

Antineoplastoonid ja Graviola on ainult mõned mitmete ravimite seas, mille kohta on olemas teaduslikud tõendid et naad on suurel määral efektiivsemad kui tavaline teraapia. C-vitamiin, D-vitamiin ja A-vitamiin on mõnede tavaliste toidulisandite seas mis tugevdavad immuunsüsteemi ja võimendavad vähjavastast teraapiat.

Üldiselt on mõistlikum kasutada teraapiaid mis ei kahjusta, vaid tugevdavad keha samal korral kui eemaldavad vähja.

Kas on õigustatud arvata et tõsise haiguse tõttu nõrgestatud keha saab terveneda kui nõrgestatakse seda veel rohkem tugevate mürkide kasutamise läbi?  

Vaadake ka:

There is no lobby in Washington as large, as powerful or as well-financed as the pharmaceutical lobby.
Thanks to Washington’s well-oiled revolving door between government and business, the industry is able to claim friends in especially high places.
…more than half the drug industry’s 625 registered lobbyists are either former members of Congress or former Congressional staff members and government employees, according to a report from Public Citizen.